Projekty wymiany międzynarodowej w IV LO w Grudziądzu

 

1.    Otwarcie Polski na Europę i świat po 1989 roku stworzyło przed polskimi szkołami zupełnie nowe możliwości.

Pierwszy projekt wymiany IV LO w ramach programu Socrates Comenius miał miejsce w latach 2004-2005, kiedy nawiązaliśmy współpracę ze szkołą w Altamurze.  Nosił on tytuł „Rodzina w Europie. Wczoraj, dziś i jutro.” . Projekt był jednoroczny, a na dwa tygodnie do Włoch wyjechało wtedy 30 uczniów. Tyle samo trwała też rewizyta Włochów w Grudziądzu.

 

2.    Już rok później rozpoczął się kolejny projekt Socrates Comenius – Style życia młodzieży w Niemczech, Polsce i na Węgrzech, który realizowany był do 2006 roku.

 

3.    Lata 2009-2011 to realizacja bardzo intensywnego projektu Comenius z czterema szkołami partnerskimi z Włoch, Turcji, Bułgarii i Niemiec. Jego tytuł brzmiał „Młodzi mobilni Europejczycy. Europa w ruchu.”

 

4.    Po roku przygotowań startujemy z kolejnym projektem, ale z nowymi szkołami partnerskimi z Anglii i Czech oraz zaprzyjaźnioną od lat szkołą z niemieckiego Calw. Projekt „Różnice w zjednoczonej Europie” przeprowadzony został w latach 2012-2014.

 

5.    W roku 2012 grupa 13 uczniów IV LO  wzięła udział w projekcie pt. „Małe historie tworzą wielką historię”. Warsztaty odbyły się w Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa we Wrocławiu.

Szkołą partnerską z Niemiec była tu Realschule z miejscowości Hildesheim.

 

6.    W roku 2013 zrealizowaliśmy kolejny projekt wraz z Realschule z Hildesheim i gościliśmy we wrocławskim Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa.  Tematem spotkania była „Dyskryminacja” i jej oblicza we współczesnym społeczeństwie polskim i niemieckim.

 

7.    Również w 2013 roku IV LO gościło przedstawicieli Goethe Institut, którzy przeprowadzili dla naszych uczniów warsztaty języka niemieckiego w ramach akcji promującej naukę tego języka  - Deutsch Wagen Tour.

 

8.    W roku 2014 IV LO podjęło współpracę z Gimnazjum Miejskim z Gütersloh. W roku następnym doszło do pierwszej wymiany szkolnej. Na przełomie maja i czerwca 2015 roku kilkoro uczniów wraz z nauczycielami języka niemieckiego wyjechało do Vlotho i Gütersloh. We Vlotho uczestniczyliśmy w warsztatach dotyczących miejsca Polski i Niemiec w Europie.

 

9.    W latach 2016 i 2018 odbyły się kolejne edycje wymiany IV LO z Gimnazjum Miejskim w Gütersloh wspieranej finansowo przez fundację Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

 

10.Równocześnie z projektami wymiany polsko – niemieckiej, w latach 2017 – 2019 nasze liceum przystąpiło do realizacji kolejnego projektu finansowanego przy wsparciu funduszy europejskich, tym razem w ramach programu Erasmus. Nosił on tytuł „Zjednoczeni w różnorodności” i przeprowadziliśmy go wraz z partnerskimi szkołami z Czech i Włoch.

 

11.W kolejnych latach planujemy kontynuowanie wymiany międzynarodowej w ramach programu Erasmus oraz współpracy ze szkołą Gütersloh, a także wymianę polsko-niemiecką młodzieży w ramach współpracy naszego liceum z Urzędem Miasta w Fuldzie w formie spotkań on-line oraz wizyt turystyczno-edukacyjnych w okresie wakacji letnich.