KOŁA ZAINTERESOWAŃ

w IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
w GRUDZIĄDZU

I semestr

roku szkolnego 2014/2015

 

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego zajęcia

Rodzaj zajęć

Termin realizacji zajęć

Dzień tygodnia

Godziny

1.

Bożena Góralska

Zajęcia matematyczne

dla maturzystów

czwartek

środa

10:40-11:25

10:40 – 11:25

2.

Jolanta Schoenwald

Zajęcia

matematyczne

dla maturzystów

środa

piątek

9:45-10:30

9:45 – 10:30

3.

Magda Przybysz

Koło artystyczne

czwartek

14:25-15:10

4.

Wiesława Grabowska

Koło polonistyczne

poniedziałek

8:50-9:35

5.

Małgorzata Gerke

Koło turystyczne

sobota

8:00-12:00

6.

Janusz Sołtys

SKS

środa

16.00-17.30

 

Sebastian Śnieć

SKS

wtorek

15:15 – 16:45

7.

Renata Pik

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z biologii

wtorek

14:20 – 15:10

8.

Michał Palikowski

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka angielskiego

środa

8:50 – 9:35

9.

Agnieszka Kalbarczyk

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego

środa

8:50 – 9:35

10.

Małgorzata Gerke

Koło geograficzne

czwartek

15:10 – 15:55