Grudziądz, dn. 23.06.2021 r.

 

POWOŁANIE KOMISJI

EGZAMINY POPRAWKOWE

rok szkolny 2020/2021

 

data

Komisja

przedmiot

26-08-21

godz. 900

(czwartek)

Przewodniczący: M. Piłat

Członkowie:    M. Przybysz

                          J. Wojciechowska

                          M. Kikulski

                          M. Palikowski

                          G. Otolska-Mróz

 

historia

j. angielski

j. polski

 

27-08-21

godz. 900

(piątek)

Przewodniczący: M. Piłat

Członkowie     W. Boruciński

                           P. Jarzyński

informatyka

27-08-21

godz. 1030

(piątek)

Przewodniczący: M. Piłat

Członkowie :    B. Góralska

           J. Schoenwald

 

matematyka