Grudziądz, dn. 22.06.2017 r.

 

POWOŁANIE KOMISJI

EGZAMINY POPRAWKOWE

rok szkolny 2016/2017

 

data

Przedmiot

Komisja

25-08-17

godz. 900

(piątek)

j. angielski

 

j. polski

 

 

j. rosyjski

 

chemia

 

Przewodniczący: M. Piłat

Członkowie:    M. Skowron

                          M. Palikowski

                          J. Wojciechowska

                          M. Przybysz

                          H. Sadurska

                     

                          B. Sikorska

                          P. Jarzyński

 

28-08-17

godz. 900

(poniedziałek)

Matematyka

Kl. 1 i 3

Przewodniczący: M. Piłat

Członkowie:    B. Góralska

                         J. Schoenwald

29-08-17

godz. 900

(wtorek)

Matematyka

Kl. 2

Przewodniczący: M. Piłat

Członkowie:    B. Góralska

                         J. Schoenwald