powrót do strony głównej LO

Kalendarium IV Liceum Ogólnokształcącego

im. Kazimierza Wielkiego

w  Grudziądzu

 

Wiosna 1991  Wniosek dyrektora Zespołu Szkół Medycznych
mgr Wiesławy Gołębiewskiej do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o powołanie IV Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu.
Pierwszy nabór do nowopowstałej szkoły.

1991/1992       Zajęcie I miejsca przez uczniów w konkursie „Reklama mojej szkoły” zorganizowanym przez władze miasta z okazji Dni Grudziądza.

1996      Zakwalifikowanie się do okręgowego etapu Olimpiady Artystycznej przez uczennice: Magdalenę Dobrosielską i Monikę Szwajkowską.

1997      Uzyskanie tytułu finalistów regionalnego etapu Olimpiady Wiedzy Ekologicznej przez uczniów: Daniela Wiśniewskiego, Krystiana Borynia i Artura Lulę.
Wyróżnienie dla Emilii Gizeńskiej w Rejonowym Konkursie Recytatorskim Prozy i Poezji Rosyjskiej oraz na szczeblu centralnym.

              Udział w programach: „Młodzież poznaje, ocenia i dba o środowisko” oraz „Czysta Wisła i rzeki Przymorza”. Jako wyróżnienie – zaproszenie  na konferencję „Wieś i miasto wspólnie na drodze do rozwoju”  w Warszawie pod patronatem marszałka Płażyńskiego ( jako jedyna szkoła w Grudziądzu ).

1998      Julia Więch-Przerwa laureatką Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego.
I miejsce Łukasza Aniszewskiego w miejskim konkursie na projekt ołtarza papieskiego.
III miejsce Malwiny Lulińskiej w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Kosmos i my”.

1999      Julia Więch-Przerwa ponownie zostaje laureatką Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego.

2000      Nadanie IV Liceum Ogólnokształcącemu w Grudziądzu sztandaru
Udział Doroty Horajeckiej i Anny Paradowskiej w Ogólnopolskim Sympozjum w Spale z okazji X rocznicy Fundacji Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi w ramach programu „Czysta Wisła i rzeki Przymorza”.

2001      Wyróżnienie Eweliny Skibińskiej w konkursie na zielnik roślin leczniczych i przyprawowych zorganizowanym w ramach programu „Czysta Wisła i rzeki Przymorza”.

2002      Dawid Tomaszewski finalistą Centralnych Eliminacji Olimpiady Języka Rosyjskiego.
I miejsce w klasyfikacji Pucharu Komisji Turystyki Pieszej w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

1 IX 2003 Dyrektorem szkoły zostaje dr Beata Sikorska.

2003/2004 I miejsce w klasyfikacji Pucharu Komisji Turystyki Pieszej w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.
III miejsce Małgorzaty Poślednik w Rejonowej Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej.
Wyróżnienie dla członków koła biologicznego w Ogólnopolskim Konkursie „Skarbiec Rzeki”.
Wyróżnienie dla Marty Filipek w wojewódzkim konkursie na pracę prezentującą nasz region.
Wyróżnienie dla M. Rohde w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim „Rosyjska Zima”.
Wyróżnienie dla M. Rohde w Wojewódzkich Eliminacjach Olimpiady Języka Rosyjskiego.
I miejsce T. Krawczyszyn w Konkursie Wiedzy o Wiśle i Miastach Nadwiślańskich.
Powołanie Szkolnego Klubu Europejskiego im. Józefa Retingera

2004/2005 Uzyskanie certyfikatu ogólnopolskiej akcji „SZKOŁA Z KLASĄ”.
Nawiązanie współpracy ze szkołą we Włoszech w ramach projektu językowego „Rodzina w Europie. Wczoraj, dziś i jutro.”  
I miejsce na najsympatyczniejszą grupę teatralną w III Regionalnym Przeglądzie Amatorskich Teatrzyków Dziecięcych i Młodzieżowych.
I miejsce za przedstawienie „Kopciuszek” w konkursie teatralnym zorganizowanym przez  Ośrodek Pracy Pozaszkolnej w Grudziądzu.
I miejsce w klasyfikacji Pucharu Komisji Turystyki Pieszej w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

Listopad 2004  Wizyta nauczycieli i uczniów we Włoszech w ramach projektu językowego.

Marzec 2005 Wizyta nauczycieli i uczniów z Włoch w ramach projektu językowego.

18 IV - 31V 2005  Przystąpienie 134 abiturientów do egzaminu maturalnego w nowej formule.

1 IX 2005  Zmiana lokalizacji szkoły, z budynku przy ul. Sienkiewicza na siedzibę przy ul. Sobieskiego 12.

2005/2006  Nawiązanie współpracy ze szkołami w Niemczech i na Węgrzech w ramach projektu SOKKRATES COMENIUS „Style młodzieży w Niemczech, Polsce i na Węgrzech”.
Wizyta nauczycieli na Węgrzech w ramach projektu SOKRATES COMENIUS. 
Organizacja Mistrzostw Miasta i Województwa w pływaniu.
Wizyta nauczycieli i uczniów na Węgrzech w ramach projektu SOKRATES COMENIUS.
I miejsce w klasyfikacji Pucharu Komisji Turystyki Pieszej w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

2006/2007 Wyróżnienie dla K. Straszewskiego w wojewódzkich eliminacjach Olimpiady Języka Rosyjskiego.
I miejsce Sz. Wiśniewskiego w konkursie „Dworki i pałace regionu Kujaw i Pomorza.
I miejsce A. Szlachcikowskiej w Ogólnopolskim Konkursie Jednego Wiersza.  
II miejsce w klasyfikacji Pucharu Komisji Turystyki Pieszej w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.
Organizacja Mistrzostw Miasta i Województwa wpływaniu

Październik 2006 Nagroda Specjalna dla uczniów za DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI,  zaproszenie do Kancelarii Prezydenta RP.

2007/2008  Z inicjatywy Samorządu Szkolnego i Rady Pedagogicznej podjęto decyzję o wszczęciu procedur w celu wyboru patrona szkoły.
I miejsce w powiecie Grudziądz w Matematycznych Mistrzostwach Polski „Kwadratura koła”.
II miejsce M. Bielewskiego w Konkursie Wiedzy o Wiśle i Miastach Nadwiślańskich.
II miejsce w klasyfikacji Pucharu Komisji Turystyki Pieszej w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.
Organizacja Mistrzostw Miasta i Województwa w pływaniu.

2008/2009 Zakwalifikowanie się Adriana Wiśniewskiego i Marty Filipiak do etapu wojewódzkiego 54 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.
II miejsce w klasyfikacji Pucharu Komisji Turystyki Pieszej w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

24 XI 2008     Wybory patrona szkoły spośród następujących kandydatur: Kazimierz Wielki, Kazimierz Górski, Józef Piłsudski i ks. Władysław Łęga.

Listopad 2008 Nawiązanie współpracy ze szkołami w Bułgarii, w Niemczech, w Turcji i we Włoszech w ramach projektu COMENIUS „Młodzi mobilni Europejczycy. Europa w ruchu” – wizyta robocza w naszej szkole.
Organizacja Mistrzostw Miasta i Województwa w pływaniu.

7 I 2009 Uchwała Rady Rodziców w sprawie nadania szkole imienia Kazimierza Wielkiego.

4 III 2009 Wniosek Dyrektora szkoły skierowany do Przewodniczącego Rady Miejskiej  o nadanie imienia IV LO.

24 VI 2009 Uchwała Rady Miejskiej w sprawie nadania szkole imienia Kazimierza Wielkiego.

2009/2010 Zatwierdzenie projektu COMENIUS.
Nawiązanie współpracy z panem Witoldem Zubrzyckim. Jest to absolwent (z roku 1935r. !!!)  Gimnazjum Mat.-Przyr. i Hum. w Grudziądzu, mieszczącego się niegdyś przy ulicy Sienkiewicza 22.
IV miejsce w klasyfikacji Pucharu Komisji Turystyki Pieszej w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.
Organizacja Mistrzostw Miasta i Województwa w pływaniu.

20 XI 2009     Uroczystość nadania szkole imienia Kazimierza Wielkiego.

 

30XI-4XII 2009 Wizyta nauczycieli i uczniów w Calw (Niemcy)
w ramach projektu COMENIUS.

1III-5III 2010 Wizyta nauczycieli i uczniów w Stambule (Turcja)
w ramach projektu COMENIUS.

2010/2011 III miejsce Izabeli Hnat w Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia (etap wojewódzki).
Izabela Hnat – finalistką w Konkursie Wiedzy o Zdrowiu (etap wojewódzki).
III miejsce w klasyfikacji Pucharu Komisji Turystyki Pieszej w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.
Organizacja Mistrzostw Miasta i Województwa w pływaniu.

27 IX-1X 2010  Wizyta  w IV LO uczniów i nauczycieli z partnerskich szkół w ramach projektu COMENIUS.

19 XI 2010 – Święto Patrona Szkoły.

21II-25II2011  Wizyta nauczycieli i uczniów w Potenzy (Włochy) w ramach projektu COMENIUS.

12IV-16IV2011 Wizyta nauczycieli i uczniów w Warnie (Bułgaria) w ramach projektu COMENIUS.

 

 


 

Osiągnięcia sportowe uczniów

 

 

1997      I miejsce dla Moniki Frost w Wojewódzkim Finale Sztafetowych Biegów Dziewcząt.

 

1998      I miejsce Moniki Frost w Wojewódzkim Finale Biegów Przełajowych.
III miejsce w punktacji drużynowej tych rozgrywek.
III miejsce w Finale Wojewódzkim Korespondencyjnej Ligi Lekkoatletycznej Dziewcząt.
IV miejsce w Finale Wojewódzkim Korespondencyjnej Ligi Lekkoatletycznej Chłopców.

 

2003/2004 Finał Wojewódzki w pływaniu: I miejsce M. Niewiadomskiego (styl dowolny) i chłopców ( sztafeta 4x50).

              Finał Wojewódzki LA: I miejsce S. Murawskiej (100m, skok w dal), sztafeta 4x100m dziewcząt, K. Małkiewicz (rzut oszczepem), P. Ślebody (skok wzwyż),   II miejsce S. Murawskiej (rzut oszczepem), B. Jóźwiaka (skok wzwyż).
II miejsce Angeliki Ferlin w boksie na Mistrzostwach Polski.

 

2004/2005 Finał Wojewódzki w pływaniu: I miejsce M. Niewiadomskiego (styl dowolny i grzbietowy) i chłopców sztafeta 4x50).

              Finał Wojewódzki LA: I miejsce S. Murawskiej (100m, skok w dal), sztafeta 4x100m dziewcząt, K. Małkiewicz (rzut oszczepem), P. Ślebody (skok wzwyż),  II miejsce S. Murawskiej (rzut oszczepem), K. Murszewskiej (skok wzwyż), S. Latos (400m), sztafeta 4x100m chłopców.

 

2005/2006 Finał Wojewódzki w pływaniu: I miejsce A. Kamińskiego (styl dowolny), M. Pałczyńskiego (styl klasyczny i zmienny), chłopców (sztafeta 4x50 stylem dowolnym), drużyny chłopców.
Finał Wojewódzki w pływaniu: II miejsce dziewcząt (sztafeta 4x50 stylem dowolnym),III miejsce M. Dziewońskiej (styl klasyczny i zmienny), M. Falkowskiej (styl klasyczny), drużyny dziewcząt.
Finał Wojewódzki LA: I miejsce S. Murawskiej (100m, skok w dal), sztafeta 4x100m dziewcząt, S. Murawskiej (rzut oszczepem), P. Ślebody (skok wzwyż).

 

2006/2007 Finał Wojewódzki w pływaniu: I miejsce A. Kamińskiego (styl dowolny), M. Pałczyńskiego (styl klasyczny i zmienny), chłopców (sztafeta 4x50 stylem dowolnym), drużyny chłopców.

              Finał Wojewódzki w pływaniu: I miejsce M. Dziewońskiej (styl klasyczny i zmienny), II miejsce dziewcząt (sztafeta 4x50 stylem dowolnym), III miejsce drużyny dziewcząt.
Finał Wojewódzki LA: I miejsce A. Gołąba (skok wzwyż), sztafeta 4x100m dziewcząt, korespondencyjna Liga LA Kobiet.

 

2007/2008 Finał Wojewódzki w pływaniu: I miejsce M. Pałczyńskiego (styl klasyczny i dowolny), II miejsce chłopców (sztafeta 4x50 stylem dowolnym), drużyny chłopców, III miejsce P. Kruszewskiego (styl zmienny), A. Gołąba (styl grzbietowy), P. Skiby (styl dowolny).
Finał Wojewódzki w pływaniu: III miejsce M. Falkowskiej (styl klasyczny), M. Dziewońskiej (styl dowolny i zmienny), dziewcząt (sztafeta 4x59 stylem dowolnym).
Finał Wojewódzki LA: II miejsce K. Wołodźko (100m, 200m), P. Skiby (skok wzwyż), III miejsce A. Gołąba (skok wzwyż), sztafeta 4x100m chłopców, sztafeta 4x100m dziewcząt.

 

2008/2009 Finał Wojewódzki w pływaniu – II i III miejsce M. Dziewońskiej, J. Lewandowskiej, P. Skiby, N. Barana (różne style).
Finał Wojewódzki LA – III miejsce O. Lisewskiej w rzucie dyskiem.
Finał Wojewódzki LA: I miejsce K. Wołodźko (200m), III miejsce sztafeta 4x100m dziewcząt.

 

2009/1010 I miejsce Darii Nowackiej w Międzynarodowym Biegu Ulicznym im. B. Malinowskiego w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.
I miejsce Darii Nowackiej w indywidualnych biegach przełajowych (etap miejski).
III miejsce Darii Nowackiej w wojewódzkich indywidualnych biegach przełajowych.
Finał Wojewódzki LA – II miejsce Oliwii Lisewskiej w rzucie dyskiem.
 III miejsce Natalii Kwiecińskiej w pchnięciu kulą w Halowych Mistrzostwach Polski w Spale.

 

2010/2011 Indywidualne  biegi  przełajowe – I miejsce (etap miejski)  i   III miejsce (etap wojewódzki) Darii Nowackiej.
I miejsce Darii Nowackiej w Międzynarodowym Biegu Ulicznym im. B. Malinowskiego w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.
Finał Wojewódzki w pływaniu – II miejsce w stylu grzbietowym i III miejsce w stylu zmiennym J. Lewandowskiej.